Конгрессное мероприятие

Международный симпозиум «Перспективные материалы и технологии»
22/05/2017 - 26/05/2017
Минск

Мiжнародны сімпозіум «Перспектыўныя матэрыялы і тэхналогіі» 
Дзяржаўная  навуковая  ўстанова «Інстытут  тэхнічнай  акустыкі 
Нацыянальнай  акадэмii  навук  Беларусi», 210023,  г.  Віцебск, праспект Люднікава, 13 
Віцебск, 22–26 мая
Тэл./Факс: +375 (212) 55-39-53; E-mail: ita@vitebsk.by 
 

Международный симпозиум «Перспективные материалы и технологии» 
Государственное  научное  учреждение «Институт  технической акустики  Национальной  академии  наук  Беларуси», 210023, г. Витебск, проспект Людникова, 13 
Витебск, 22–26 мая
Тел./Факс: +375 (212) 55-39-53; E-mail: ita@vitebsk.by 
 

International Symposium «Advanced Materials and Technologies» 
State Scientific Institution «Institute of Technical Acoustics of the 
National Academy of Sciences of Belarus», 210023, Vitebsk, Lyudnikov Аvе., 13 
Vitebsk, May 22–26 
Phone/Fax: +375 (212) 55-39-53; E-mail: ita@vitebsk.by