Конгрессное мероприятие

ХІ Белорусско-Российский семинар «Полупроводниковые лазеры и системы на их основе»
22/05/2017 - 26/05/2017
Минск

ХІ Беларуска-Расійскі семінар «Паўправадніковыя лазеры і сістэмы на іх аснове»
Дзяржаўная навуковая ўстанова«Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанава
Нацыянальнай  акадэміі  навук  Беларусі», 220072, г.  Мінск,  пр. Незалежнасці, 68 
Мінск, 22–26 мая
Тэл.: +375 (17) 284-04-28; Факс: +375 (17) 284-08-79; 
E-mail: yablon@dragon.bas-net.by 

 

ХІ Белорусско-Российский семинар «Полупроводниковые лазеры и системы на их основе»
Государственное научное учреждение «Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», 220072, г. Минск, пр. Независимости, 68 
Минск, 22–26 мая
Tел.: +375 (17) 284-04-28; Факс: +375 (17) 284-08-79; 
E-mail: yablon@dragon.bas-net.by 

 

ХІ Belarussian-Russian Workshop «Semiconductor lasers and systems» 
State Scientific Institution «B.I. Stepanov Institute of Physics of the 
National Academy of Sciences of Belarus», 220072, Minsk, Nezalezhnasti Ave., 68 
Minsk, May 22–26 
Phone: +375 (17) 284-04-28; Fax: +375 (17) 284-08-79; 
E-mail: yablon@dragon.bas-net.by