Конгрессное мероприятие

Школа молодого ученого «Ученый под ключ– 2017»
29/05/2017 - 02/06/2017
Минск

Школа маладога навукоўца «Вучоны пад ключ – 2017» 
Нацыянальная  акадэмія  навук  Беларусі, 220072,  г.  Мінск, 
пр. Незалежнасці, 66 
Мінск, 29 мая–2 чэрвеня, 20–24 лістапада
Тэл./Факс: +375 (17) 284-27-12; E-mail: ivanets@igic.bas-net.by 

 

Школа молодого ученого «Ученый под ключ– 2017» 
Национальная  академия  наук  Беларуси, 220072,  г.  Минск, 
пр. Независимости, 66 
Минск, 29 мая–2 июня, 20–24 ноября
Тел./Факс: +375 (17) 284-27-12; E-mail: ivanets@igic.bas-net.by 

 

The School for Young Scientists  «Scientists: «full construction» – 2017»
National Academy of Sciences of Belarus, 220072, Minsk, 
Nezalezhnasti Ave., 66 
Minsk, May 29 – June 2, November 20–24 
Phone/Fax: +375 (17) 284-27-12; E-mail: ivanets@igic.bas-net.by