Конгрессное мероприятие

VІIІ Международная научная конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств»
23/11/2017 - 24/11/2017
Минск

VІIІ Мiжнародная навуковая канферэнцыя «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў»
Дзяржаўная  навуковая  ўстанова «Цэнтр  даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі», 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1, корп. 2 
Мінск, 23–24 лістапада
Тэл./Факс: +375 (17) 284-18-81; E-mail: konferens@tut.by 

 

VІIІ Международная научная конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств»
Государственное  научное  учреждение «Центр  исследований белорусской  культуры,  языка  и  литературы  Национальной академии  наук  Беларуси», 220072, г.  Минск,  ул.  Сурганава, 1,  корп. 2 
Минск, 23–24 ноября
Тэл./Факс: +375 (17) 284-18-81; E-mail: konferens@tut.by 

 

VІІI International Scientific Conference  «Traditions and Modern Condition of Culture and Arts»
State Scientific Institution «Center for the Belarusian culture, language and literature researches of the National Academy of Sciences of  Belarus», 220072, Minsk, Surganav Str., ½ 
Minsk, November 23–24 
Phone/Fax: +375 (17) 284-18-81; Е-mail: konferens@tut.by