Конгрессное мероприятие

Международная научно-практическая конференция «Социальное знание и проблемы современного развития белорусского общества в условиях глобализации»
16/11/2017 - 17/11/2017
Минск

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Сацыяльныя  веды  і  праблемы  сучаснага  развіцця беларускага грамадства ва ўмовах глабалізацыі» 
Дзяржаўная  навуковая  ўстанова «Iнстытут  сацыялогіі Нацыянальнай  акадэміi  навук  Беларуci», 220072,  Мінск, 
вул. Сурганава, 1/2 
Мінск, 16–17 лістапада
Тэл.: +375 (17) 284-18-65; Факс: +375 (17) 284-29-28; 
E-mail: isst@socio.bas-net.by 

 

Международная научно-практическая конференция «Социальное  знание  и  проблемы  современного  развития белорусского общества в условиях глобализации» 
Государственное  научное  учреждение «Институт  социологии Национальной  академии  наук  Беларуси», 220072,  г.  Минск,  ул.Сурганова, 1, корп.2 
Минск, 16–17 ноября
Тел.: +375 (17) 284-18-65; Факс: +375 (17) 284-29-28; 
E-mail: isst@socio.bas-net.by 

 

International Scientific and Practical Conference «Social knowledge and problems of the modern development of  the Belarusian society in the context of globalization» 
State Scientific Institution « Institute of Sociology of the National  Academy of Sciences of Belarus», 220072, Minsk, Surganav Str., 1/2 
Minsk, November 16–17 
Phone: +375 (17) 284-18-65; Fax: +375 (17) 284-29-28; 
E-mail: isst@socio.bas-net.by