Конгрессное мероприятие

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы биотехнологии в аграрно-промышленном комплексе», посвященная 95-летию РУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского»
16/11/2017 - 17/11/2017
Минск

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя  праблемы  біятэхналогіі  ў  аграрна-прамысловым  комплексе»,  прысвечаная 95-годдзю  РУП «Інстытут  эксперыментальнай  ветэрынарыі  імя С.Н.Вышалескага» 
Нацыянальная  акадэмія  навук  Беларусі, 220072,  г.  Мінск,  пр. Незалежнасці, 66 
Рэспубліканскае  навукова-даследчае  даччынае  ўнітарнае прадпрыемства «Інстытут  эксперыментальнай  ветэрынарыі  имя С.Н.Вышалескага», 220003, г. Мiнск, вул. Брыкета, 28; Мiнск, 16–
17 лістапада
Тэл.: +375 (17) 508-83-57, +375 (17) 284-28-02; Факс: +375 (17) 508-81-31; 
E-mail: bievm@tut.by, knir@tut.by 

 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные  проблемы  биотехнологии  в  аграрно-промышленном  комплексе»,  посвященная 95-летию  РУП
«Институт  экспериментальной  ветеринарии  имени С.Н.Вышелесского» 
Национальная  академия  наук  Беларуси, 220072,  г.  Минск,  пр. Независимости, 66 
Республиканское  научно-исследовательское  дочернее  унитарное предприятие«Институт  экспериментальной  ветеринарии  имени С.Н.Вышелесского», 220003, г. Минск, ул. Брикета, 28; Минск, 
16–17 ноября
Тел.: +375 (17) 508-83-57, +375 (17) 284-28-02; Факс: +375 (17) 508-81-31; 
E-mail: bievm@tut.by, knir@tut.by 

 

International Scientific and Practical Conference  «Actual problems of biotechnology in the agro-industrial complex»  dedicated to the 95th anniversary of the RUE «Institute of  experimental veterinary medicine named of S.N.Vyshelessky» 
National Academy of Sciences of Belarus, 220072, Minsk,  Nezalezhnasti Ave., 66 
Republican Research Subsidiary Unitary Enterprise «Institute of  experimental veterinary medicine named of S.N.Vyshelessky», 
220003, Minsk, Briket Str., 28; Minsk, November 16–17 
Phone.: +375 (17) 508-83-57; Fax: +375 (17) 508-81-31; 
E-mail: bievm@tut.by, knir@tut.by