Конгрессное мероприятие

Международная научно-практическая конференция «История белорусской литературы: состояние и перспективы исследования» (к135-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа)
15/11/2017 - 16/11/2017
Минск

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыя  беларускай  літаратуры:  стан  і  перспектывы даследавання(да135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа)»
Дзяржаўная  навуковая  ўстанова «Цэнтр  даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1, корп. 2 
Мінск, 15–16 лістапада
Тэл.: +375 (17) 284-25-01; Факс.: +375 (17) 284-18-85; 
E-mail: anatol1976@gmail.com 

 

Международная научно-практическая конференция «История белорусской литературы: состояние и перспективы исследования» (к135-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа) 
Государственное  научное  учреждение «Центр  исследований белорусской  культуры,  языка  и  литературы  Национальной академии наук Беларуси», 220072, г.  Минск, ул. Сурганова, 1,  корп. 2 
Минск, 15–16 ноября
Тел.: +375 (17) 284-25-01; Факс.: +375 (17) 284-18-85; 
E-mail: anatol1976@gmail.com 

 

International Scientific and Practical Conference «History of Belarusian literature: status and prospects of research  (to the 135th anniversary of Yanka Kupala and Yakub Kolas» 
State Scientific Institution «Center for the Belarusian culture, language 
and literature researches of the National Academy of Sciences of  Belarus», 220072, Minsk, Surganav Str., 1/2 
Minsk, November 15–16 
Phone: +375 (17) 284-25-01; Fax: +375 (17) 284-18-85; 
E-mail: anatol1976@gmail.com