Конгрессное мероприятие

Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы»
28/09/2017 - 29/09/2017
Минск

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Стратэгія развіцця эканомікі Беларусі: выклікі, інструменты рэалізацыі і перспектывы» 
Дзяржаўная  навуковая  ўстанова «Інстытут  эканомікі Нацыянальнай  акадэміі  навук  Беларусi», 220072,  г.  Мінск, 
вул. Сурганава,1, корп. 2 
Мінск, 28–29 верасня
Тэл.: +375 (17) 284-24-43; Факс: +375 (17) 284-07-16; 
E-mail: director@economics.basnet.by 

 

Международная научно-практическая конференция «Стратегия  развития  экономики  Беларуси:  вызовы, инструменты реализации и перспективы»
Государственное  научное  учреждение «Институт  экономики Национальной  академии  наук  Беларуси», 220072,  г.  Минск,  ул. Сурганова, 1, корп. 2 
Минск, 28–29 сентября
Тел.: +375 (17) 284-24-43; Факс: +375 (17) 284-07-16; 
E-mail: director@economics.basnet.by 

 

International Scientific and Practical Conference  «Strategy of development of the Belarusian economy: challenges,  instruments of realization and prospects»
State Scientific Institution «Institute of Economics of the National  Academy of Sciences of Belarus», 220072, Minsk, Surganav Str., 1/2

Minsk, September 28–29 
Phone: +375 (17) 284-24-43; Fax: +375 (17) 284-07-16; 
E-mail: director@economics.basnet.by