Конгрессное мероприятие

Международная научная конференция молодых ученых «Современные проблемы экспериментальной ботаники»
27/09/2017 - 29/09/2017
Минск

Міжнародная навуковая канферэнцыя маладых вучоных «Сучасныя праблемы эксперыментальнай батанiкi» 
Дзяржаўная  навуковая  ўстанова «Інстытут  эксперыментальнай батанікі  імя  В.Ф.Купрэвіча  Нацыянальнай  акадэмii  навук Беларусі», 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 27 
Мінск, 27–29 верасня
Тэл.: +375 (17) 284-18-51; Факс: +375 (17) 284-18-53; 
E-mail: nan.botany@yandex.by

 

Международная научная конференция молодых ученых «Современные проблемы экспериментальной ботаники» 
Государственное  научное  учреждение «Институт экспериментальной  ботаники  имени  В.Ф.Купревича
Национальной академии наук Беларуси», 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 
Минск, 27–29 сентября
Тел.: +375 (17) 284-18-51; Факс: +375 (17) 284-18-53; 
E-mail: nan.botany@yandex.by 

 

International Scientific Conference of Young Scientists «Actual Problems of Experimental Botany» 
State Scientific Institution «V.F.Kuprevich Institute of Experimental Botany of the National Academy of Sciences of Belarus», 220072, 
Minsk, Akademichnaya Str., 27 
Minsk, September 27–29 
Phone: +375 (17) 284-18-51; Fax: +375 (17) 284-18-53; 
E-mail: nan.botany@yandex.by