Конгрессное мероприятие

Международный научно-практический семинар «Перспективы развития солнечной энергетики в Республике Беларусь»
22/09/2017
Минск

Міжнародны навукова-практычны семінар «Перспектывы  развіцця  сонечнай  энергетыкі  ў  Рэспубліцы Беларусь» 
Рэспубліканскае  навукова-вытворчае  ўнітарнае  прадпрыемства «Інстытут  энергетыкі  Нацыянальнай  акадэмii  навук  Беларусі», 
220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 15, корп. 2 
Мінск, 22 верасня
Тэл.: +375 (17) 284-10-69; Факс: +375 (17) 284-13-26; 
E-mail: seminar@ipe.by 

 

Международный научно-практический семинар «Перспективы развития солнечной энергетики в Республике Беларусь» 
Республиканское  научно-производственное  унитарное предприятие «Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси», 220072, г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 
Минск, 22 сентября
Тел.: +375 (17) 284-10-69; Факс: +375 (17) 284-13-26; 
E-mail: seminar@ipe.by 

 

International scientific and practical workshop  «Prospects for solar power in the Republic of Belarus» 
Republican Scientific and Production Unitary Enterprise «Institute of  Power of the National Academy of Sciences of Belarus», 220072, 
Minsk, Akademichnaya Str., 15/2 
Minsk, September 22 
Tel .: +375 (17) 284-10-69; Fax: +375 (17) 284-13-26 
E-mail: seminar@ipe.by