Конгрессное мероприятие

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды»
21/09/2017 - 23/09/2017
Брест

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя  праблемы  навук  аб  Зямлі:  выкарыстанне прыродных рэсурсаў і захаванне навакольнага асяроддзя»
Дзяржаўная  навуковая  ўстанова «Інстытут  прыродакарыстання
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 220114, г. Мінск, вул. Ф.Скарыны, 10 
Брэст, 21–23 верасня
Тэл.: +375 (17) 267-26-32; Факс: +375 (17) 267-24-13; 
E-mail: nature@ecology.basnet.by 
Установа  адукацыі«Брэсцкі  дзяржаўны  ўніверсітэт  імя А.С.Пушкіна» 
224016, г. Брэст, бульвар Касманаўтаў, 21 
Tэл.: +375 (162) 21-47-57; Факс: +375 (162) 21-70-53; 
Е-mail: geo@brsu.brest.by 

 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные  проблемы  наук  о  Земле:  использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды»
Государственное  научное  учреждение «Институт природопользования  Национальной  академии  наук  Беларуси», 
220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 10 
Брест, 21–23 сентября
Тел.:+375 (17) 267-26-32; Факс: +375 (17) 267-24-13; 
E-mail: nature@ecology.basnet.by 
Учреждение  образования«Брестский  государственный университет имени А.С. Пушкина» 
224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21 
Tел.: +375 (162) 21-47-57; Факс: +375 (162) 21-70-53; 
Е-mail: geo@brsu.brest.by 

 

International Scientific and Practical Conference  «Actual problems of Earth Sciences: use of natural resourcesand  environmental conservation» 
State Scientific Institution «Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus», 220114, Minsk, F. Skarina Str., 10 
Brest, September 21–23 
Phone: +375 (17) 267-26-32; Fax: +375 (17)267-24-13; 
E-mail: nature@ecology.basnet.by 
Education institution «Brest State University named after A.S.Pushkin» 
224016, Brest, Kasmanavtau Blvd., 21 
Phone: +375 (162) 21-47-57