Конгрессное мероприятие

Международная научная конференция «Франциск Скорина и его время. 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания»
21/09/2017 - 22/09/2017
Минск

Мiжнародная навуковая канферэнцыя «Францыск  Скарына  і  яго  час. 500-годдзе  беларускага  і  ўсходнеславянскага кнігадрукавання» 
Дзяржаўная  навуковая  ўстанова «Цэнтр  даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1, корп. 2 
Мінск, 21–22 верасня
Тэл.: +375 (17) 284-25-01; Факс: +375 (17) 284-18-85; 
E-mail: anatol1976@gmail.com

 

Международная научная конференция «Франциск  Скорина  и его  время. 500-летие  белорусского  и восточнославянского книгопечатания» 
Государственное  научное  учреждение «Центр  исследований белорусской  культуры,  языка  и  литературы  Национальной академии  наук  Беларуси», 220072, г.  Минск,  ул.  Сурганава, 1,  корп. 2 
Минск, 21–22 сентября
Тэл.: +375 (17) 284-25-01; Факс: +375 (17) 284-18-81; 
E-mail: anatol1976@gmail.com 

 

International Scientific Conference  «Francisk Skaryna and his time. 500 the anniversary of the  Belarusian and East Slavonic typography» 
State Scientific Institution «Center for the Belarusian culture, language  and literature researches of the National Academy of Sciences of  Belarus», 220072, Minsk, Surganav Str., 1/2 
Minsk, September 21–22 
Phone: +375 (17) 284-25-01; Fax: +375 (17) 284-18-81; 
E-mail: anatol1976@gmail.com