Конгрессное мероприятие

Международная научная конференция «Восьмые Международные Довнарские чтения»
21/09/2017 - 22/09/2017
Гомель

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Восьмыя Міжнародныя Доўнарскія чытанні» 
Дзяржаўная навуковая ўстанова«Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі», 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1 
Гомельская вобл., Рэчыца, 21–22 верасня
Тэл.: +375 (17) 284-14-09; Факс: +375 (17) 284-18-70; 
E-mail: dounar_zagor@mail.ru 

 

Международная научная конференция «Восьмые Международные Довнарские чтения»
Государственное  научное  учреждение «Институт  истории Национальной академии наук Беларуси», 220027, г. Минск, ул.  Академическая, 1 
Гомельская обл., Речица, 21–22 сентября
Тел.: +375 (17) 284-14-09; Факс: +375 (17) 284-18-70; 
E-mail: dounar_zagor@mail.ru 

 

International Scientific Conference  «Eighth International Dovnar Reading» 
State Scientific Institution «Institute of History of the National  Academy of Sciences of Belarus», 220072, Minsk, Akademichnaya  Str., 1 
Gomel Region, Rechitsa, September 21–22 
Phone: +375 (17) 284-14-09; Fax: +375 (17) 284-18-70; 
E-mail: dounar_zagor@mail.ru