Конгрессное мероприятие

Международный научно-практический семинар «Сварка и родственные технологии» в рамках выставки «Белорусский промышленный форум 2017»
25/05/2017
Минск

Мiжнародны навукова-практычны семінар «Зваркаi роднасныя тэхналогii» ў рамках выставы«Беларускі прамысловы форум 2017» 
Нацыянальная  акадэмія  навук  Беларусі, 220072,  г.  Мінск, пр. Незалежнасці, 66 
Дзяржаўнае  навукова-вытворчае  аб’яднанне  парашковай металургіі, 220005, г. Мiнск, вул. Платонова, 41; Мiнск, 25 мая
Тэл.: +375 (17) 292-13-25, +375 (17) 284-28-02; 
Факс: +375 (17) 210-09-77; E-mail: alexil@mail.belpak.by 
 

Международный научно-практический семинар «Сварка  и  родственные  технологии»  в  рамках  выставки «Белорусский промышленный форум 2017» 
Национальная  академия  наук  Беларуси, 220072,  г.  Минск, пр. Независимости, 66 
Государственное  научно-производственное  объединение порошковой металлургии, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; 
Минск, 25 мая
Тел.: +375 (17) 292-13-25, +375 (17) 284-28-02; 
Факс: +375 (17) 210-09-77; E-mail: alexil@mail.belpak.by 

 

International Scientific and Practical Workshop «Welding and Related Technologies»  within the exhibition «Belarusian Industrial Forum 2017» 
National Academy of Sciences of Belarus, 220072, Minsk, Nezalezhnasti Ave., 66 
State Scientific and Production Amalgamation Powder Metallurgy, 
220005, Minsk, Platonav Str. 41; Minsk, May 25 
Phone: +375 (17) 292-13-25, +375 (17) 284-28-02; 
Fax: +375 (17) 210-09-77; E-mail: alexil@mail.belpak.by